متن کتاب تجرید الاعتقاد جهت مرور درس کلام در کنکور ارشد و دکتری

کتاب ارزشمند تجرید الاعتقاد شاید یکی از مهم ترین آثار خواجه بشمار آید که همواره مورد توجه بزرگان علم کلام بوده است و شروح بسیار زیادی بر آن نگاشته شده است و اینک به عنوان یکی از اصلی ترین منابع علم کلام مطرح است. این کتاب بسیار موجز و مطالعه آن بدون شروح ـ حتی …بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب