اقسام علل

اقسام علل علی رستمیانی   مقدمه قانون علیت شاید به راحتی بتوان گفت که یکی از اولین و مهمترین دغدغه ها و مسائل بشر قانون علیت بوده است یعنی مفهوم چرا؟ بشر از آغاز همواره در پی یافتن  پاسخ این سوال بوده و هست . که همان پرسش از علت اشیاء و وقایع می باشد. …بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب