عقاید کلامى اسماعیلیه

عقاید کلامى اسماعیلیه این نوشته تلخیص مقاله فاضل محترم جناب آقای مصطفی جلیلی فرد می باشد که در این آدرس منتشر شده است خدا و اوصافش از دیدگاه اسماعیلیه ۱ـ شناخت خدا: در نظر ایشان خداوند حقیقتی ورای هستی و عقل است که هرگز قابل­شناخت نیست. راه شناخت او فقط از طریق انبیاء و امامان …بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب