چکیده قواعد ترجمه و دستور زبان عربی ویژه کنکور دکتری

مقدمه: در بحث ترجمه زبان عربی به فارسی بیش از آنکه گستردگی دایره لغات تاثیر گذار باشد آگاهی از قواعد ترجمه نقش دارد که متاسفانه دانشجویان رشته های الهیات غالباً از دایره لغات و حتی دستور زبان خوبی برخوردار هستند اما چون و ترجمه های که انجام داده اند بیشتر مفهومی بوده است و بصورت …بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب