آیا صیغه امر دلالت بر مره دارد یا بر تکرار؟

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول: آیا صیغه امر دلالت بر مره دارد یا بر تکرار؟[block]0[/block][1] نظریه مشهور: مشهور است که صیغه امر نه دلالت بر مره دارد و نه بر تکرار، بلکه دلالت بر طلب طبیعت دارد. بطور مثال مولی با بیان صل، ایجاد طبیعت صلاه را از عبد می خواهد و ایجاد طبیعت …



بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب