بررسی امر بین الامرین در کلام حکماء اسلامی

بررسی  امر بین الامرین در کلام حکماء اسلامی علی رستمیانی مدخل مسئله اختیار یکی از مسائل اساسی فکری بشر از ابتدا بوده است  و این که انسان در انجام افعال خود مختار است یا مجبور به عنوان یکی از کلیدی ترین عقاید و سخت ترین مباحث کلامی و فلسفی همواره مورد توجه بوده است و …بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب