اختصاص حرمت استظلال به حال حرکت

آیت الله مرتضوی

فرع دوم: آیا حرمت استظلال اختصاص به حرکت محرم در مسیر مکه مکرمه دارد و یا اینکه حرمت اعم از حال حرکت و سکون؛ توقف و نزول می باشد؟ [block]0[/block][1] جهت پاسخ به این پرسش باید چند مطلب بررسی شود فصل اول : کلام فقها آنچه از مجموعه کلام فقها بر می آید آن است …بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب