عقاید کلامى اسماعیلیه

عقاید کلامى اسماعیلیه این نوشته تلخیص مقاله فاضل محترم جناب آقای مصطفی جلیلی فرد می باشد که در این آدرس منتشر شده است خدا و اوصافش از دیدگاه اسماعیلیه ۱ـ شناخت خدا: در نظر ایشان خداوند حقیقتی ورای هستی و عقل است که هرگز قابل­شناخت نیست. راه شناخت او فقط از طریق انبیاء و امامان …


بررسی اختلاف آراء متکلمین فرق اسلامی در مسائل کلامی

بررسی اختلاف آراء متکلمین فرق اسلامی در موضوعات اصلی کلام در این مقاله سعی شده است مهم ترین آراء فرق کلامی اصلی در موضوعات مهم کلامی مورد بررسی قرار گیرد . از آنجا که تعدد فرق و اختلاف گسترده آنها در موضوعات مهم کلامی موجب می شود به خاطر سپاری نظرات کلامی را بسیار دشوار …


خلاصه ای از اصول عقاید اشاعره ویژه کنکور

اصول عقاید اشاعره اشاعره در بسیارى از مسائل با معتزله، شیعه و سایر مذاهب اسلامى اختلاف دارند. ابتدا فهرست وار عقاید اشاعره را مورد بحث و بررسى قرار مى دهیم. ۱ـ بکارگیرى عقل در فهم اصول: اشعرى پس از اعتزال از معتزله کماکان عقل را به عنوان ملاک و معیارى جهت سنجش، مخصوصاً در مسائلى …


چکیده ای از اصول عقاید معتزله

اصول عقاید معتزله آنچه در این مقاله در اختیار دوستان قرار می گیرد، خلاصه ای است از مهمترین أصول عقایدی معتزله که از بخش معتزله کتاب تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام نوشته عبدالرحمن بدوی، انتخاب گردیده است که با کتاب فرق و مذاهب کلامی استاد ربانی نیز تطبیق داده شده است. با توجه به …بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب