بررسی امر بین الامرین در کلام حکماء اسلامی

بررسی  امر بین الامرین در کلام حکماء اسلامی علی رستمیانی مدخل مسئله اختیار یکی از مسائل اساسی فکری بشر از ابتدا بوده است  و این که انسان در انجام افعال خود مختار است یا مجبور به عنوان یکی از کلیدی ترین عقاید و سخت ترین مباحث کلامی و فلسفی همواره مورد توجه بوده است و …


اسپینوزا، مصلحی عارف یا ملحدی بیمار

  اسپینوزا، مصلحی عارف یا ملحدی بیمار علی رستمیانی مقدمه : هر چند اسپینوزا هیچ گاه نتوانسته است همچون دکارت و کانت و یا حتی هیوم و هگل در جهان غرب و فلسفه آن مطرح گردد. اما شاید بتوان گفت باروخ اسپینوزا بیش از هر فیلسوف غربی دیگر به آنچه بیان می داشت اعتقاد داشته …بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب