برخی نظرات اختصاصی میرداماد در فلسفه اسلامی

برخی از نظرات فلسفی میرداماد

خواهشمندم از کپی برداری جزی یا کلی این متن – چه با ارجاع و چه بدون آن – خودداری نمایید.

استفاده از این مقاله کاملا رایگان می باشد و  هر گونه سوء استفاده و کسب درآمد از این مقاله و دیگر مقالات قرار گرفته در این پایگاه به هر نحو و برای هر شخص یا موسسه ای شرعاً حرام می باشد.

 

۱- بیان حدوث دهری و حدوث سرمدی جهت توجیه نوع ربط ثابت به متغیر

۲- بیان اینکه موجودات عالم دارای سه امتداد یا ظرف هستند: ۱- زمان ۲- دهر ۳- سرمد

۳- تعریف زمان به نسبت متغییر به متغیر ـ دهر نسبت ثابت به متغیر ـ سرمد نسبت ثابت با ثابت

۴- عالم ماده قدیم زمانی است اما حادث دهری

۵- قبل و بعد در حدوث دهری غیر مجامع هستند.

۶- مقولات را منحصر در دو مقوله جوهر و عرض می دانند.

۷- وحدت حمل را برای حل مشکل قضایا متناقض نما به شرایط تناقض اضافه نمود.

۸- تسلسل تنازلی را چون معلول ها در مرتبه علل جمع نمی باشند، محال نمی داند.

۷- در بحث جبر و اختیار می فرماید: فاعل مباشر اعمال انسان مختار است که اما جاعل در طول وجود فاعل مباشر است و افاضه کننده اوست که وجود و بقاء فاعل مباشر به او بستگی دارد.

پاسخ دهید

دیدگاه شما


بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب