حقیقت عبادت

حقیقت عبادت  علی رستمیانی مقدمه یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین سوالاتی که در ذهن هر انسان نقش می بندد، دلیل وجوداش است، شاید این تنها سوالی است که هر شخص در هر دوره و زمانی، در هر سن و سالی و با هر میزان علم و دانش در ذهن خود دارد و همواره …


اقسام علل

اقسام علل علی رستمیانی   مقدمه قانون علیت شاید به راحتی بتوان گفت که یکی از اولین و مهمترین دغدغه ها و مسائل بشر قانون علیت بوده است یعنی مفهوم چرا؟ بشر از آغاز همواره در پی یافتن  پاسخ این سوال بوده و هست . که همان پرسش از علت اشیاء و وقایع می باشد. …


بررسی امر بین الامرین در کلام حکماء اسلامی

بررسی  امر بین الامرین در کلام حکماء اسلامی علی رستمیانی مدخل مسئله اختیار یکی از مسائل اساسی فکری بشر از ابتدا بوده است  و این که انسان در انجام افعال خود مختار است یا مجبور به عنوان یکی از کلیدی ترین عقاید و سخت ترین مباحث کلامی و فلسفی همواره مورد توجه بوده است و …


اسپینوزا، مصلحی عارف یا ملحدی بیمار

  اسپینوزا، مصلحی عارف یا ملحدی بیمار علی رستمیانی مقدمه : هر چند اسپینوزا هیچ گاه نتوانسته است همچون دکارت و کانت و یا حتی هیوم و هگل در جهان غرب و فلسفه آن مطرح گردد. اما شاید بتوان گفت باروخ اسپینوزا بیش از هر فیلسوف غربی دیگر به آنچه بیان می داشت اعتقاد داشته …بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب