حقیقت عبادت

حقیقت عبادت  علی رستمیانی مقدمه یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین سوالاتی که در ذهن هر انسان نقش می بندد، دلیل وجوداش است، شاید این تنها سوالی است که هر شخص در هر دوره و زمانی، در هر سن و سالی و با هر میزان علم و دانش در ذهن خود دارد و همواره …بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب